De Oosterschelde


Nationaal Park Oosterschelde
De Oosterschelde is oorspronkelijk een riviermonding. Die door de aanleg van de Deltawerken in 1986 veranderde in een ondiepe zeearm: kilometers zout water, waarvan bijna een derde bij eb droogvalt. In 2002 kreeg dit natuurgebied de status van Nationaal Park – het grootste van Nederland.

Economisch belang
Natuur en economie gaan hand in hand. Ongeveer 1.500 hectare is in gebruik voor de traditionele en ver buiten onze grenzen bekende mosselcultuur. Verder is de Oosterschelde bekend van:
-de oesterteelt
-de kreeftenvisserij
-de visvangst

Ook de recreatie is een belangrijke factor. De pleziervaart en de sportvisserij genieten dankbaar mee van dit unieke natuurgebied. Bovendien is het dankzij de prachtige onderwaternatuur het belangrijkste duikcentrum van Nederland.

Lamsoor Zuidgors NAMO37561 En dan de natuur zelf. Voortdurend is de Oosterschelde in beweging, ze ontluikt en verdwijnt onder water, dag en nacht, in weer en wind. Wie even de tijd neemt, ervaart die metamorfose aan den lijve.

Dynamische Oosterschelde
Saai wordt het hier nooit: met wat geluk zoekt een groepje bruinvissen – kleine walvissen – hier vlak voor de kust naar voedsel, liggen de zeehonden uit te rusten op de drooggevallen Roggenplaat en is er het gefluit en gekrijs van de vogels die op de zandplaten naar voedsel zoeken.

Zeepaardjes en inktvissen
Het hart van dit alles is de Oosterschelde zelf, kloppend op het ritme van het getij. Duikers komen in deze schatkamer fantastische dieren tegen: kreeften, inktvissen, tropisch aandoende naakstslakken, zeepaardjes, bijzondere vissen en dodemansduim (de enige Nederlandse koraalsoort).

Honderduizenden vogels
Maar bovenal is de Oosterschelde vermaard – ook internationaal – als pleisterplaats en overwinteringsplek voor vogels. Door het jaar heen verblijven hier 85 verschillende soorten watervogels. Voor hen is de Oosterschelde een van de vijf belangrijkste Europese schakels langs hun Oost-Atlantische trekroute. Die zijn van doorslaggevend belang!

Nationaal Park Oosterschelde maakt dan ook deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000.

Calidris canutus 19, Kanoet, Saxifraga-Piet Munsterman

Wegrestaurant
Net als menselijke reizigers moeten ook trekvogels om de paar honderd kilometer bijtanken. Maar voor hen is het erop of eronder, een strijd op leven en dood om de volgende tussenstop te halen. In de Oosterschelde kunnen ze uitgeput aanschuiven aan een enorme, gedekte tafel van slikken en zandplaten die bij eb boven water komt.

Bedreiging
Maar het wordt steeds stiller rond de Oosterschelde. Jaar in, jaar uit is er minder plek voor de honderdduizenden vogels om voedsel te zoeken en zeehonden om te rusten. Dat wil Natuurmonumenten niet laten gebeuren!

Zeehonden
Populair is het zeehonden spotten in de Oosterschelde.

zeehonden